سرویس اجرای پروژه سئو در اختیار این سایت قرار گرفته است

  • خدمت ارائه شده: انجام پروژه سئو
  • وضعیت پروژه: در حال انجام
  • مدت پروژه: ۶ ماه در فاز اول
  • هدف پروژه: بهینه سازی ساختار سئوی سایت و کسب رتبه بر روی کلمات کلیدی کارفرما
سایت ایران وکولوژی
سئوی سایت ایران وکولوژی

مرکز وکولوژی ایران، اولین تیم فوق تخصصی صدا در ایران است که با هدف شناخت، ارزیابی، درمان و پیشگیری از آسیب های صوتی و همچنین آموزش و ارتقاء سلامت صدا در بهار سال ۱۳۹۷ در تهران راه اندازی شد. این مرکز سعی دارد با بررسی ماهیت و آسیب های صدا و مطالعه ی روش های درمانی، در ارتقاء آموزش و درمان صدا پیشگام باشد.

شرح مختصر پروژه:

سایت ایران وکولوژی دارای اشکالات تکنیکال سئو، سئوی داخلی و سئوی خارجی بود. در فاز اول نسبت به برطرف کردن اشکالات فنی و استاندارد سازی زیرساخت سئوی سایت پرداخته شد و در طی این فاز اشکالات فنی سایت برطرف شد. در فاز دوم اقدامات لازم جهت بهینه سازی Onpage SEO (سئوی داخلی) صفحات اصلی سایت و مقالات سایت در جریان می باشد.

تعدادی از نتایج سئوی به دست آمده پروژه ایران وکولوژی

استرس و گرفتگی صدا
کلمه کلیدی: استرس و گرفتگی صدا
فوق تخصصی حنجره در تهران
کلمه کلیدی: فوق تخصص حنجره در تهران
بهترین جراح حنجره در ایران
پاکسازی حنجره
کلمه کلیدی: پاکسازی حنجره
درمان ریفلکس حنجره
کلمه کلیدی: درمان ریفلاکس حنجره