سرویس اجرای پروژه سئو در اختیار این سایت قرار گرفته است

  • خدمت ارائه شده: مشاوره سئو
  • وضعیت پروژه: اتمام قرارداد
  • مدت پروژه: ۸ ماه
  • هدف پروژه: بهینه سازی ساختار سئوی و افزایش ترافیک ارگانیک سایت
سایت راندنو
سئو سایت راندانو

سایت راندنو پل ارتباطی مابین خریداران و فروشندگان می باشد که با حذف واسطه ها سعی دارد کالا را مستقیما به دست مصرف کننده نهایی برساند و از این طریق کالا با قیمت مناسبتری در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

شرح مختصر پروژه:

در فاز اول نسبت به استاندارد سازی زیرساخت سئوی سایت منطبق بر الگوریتم های گوگل پرداخته شد. در فاز دوم اقدامات لازم جهت بهینه سازی Onpage SEO (سئوی داخلی) سایت صورت گرفت.

تعدادی از نتایج سئوی به دست آمده پروژه سایت راندنو

فرز
کلمه کلیدی: فرز
خرید فرز
دستگاه جوش اینتیمکس
کلمه کلیدی: دستگاه جوش اینتیمکس