سرویس اجرای پروژه سئو در اختیار این سایت قرار گرفته است

  • خدمت ارائه شده: انجام پروژه سئو
  • وضعیت پروژه: پایان یافته
  • مدت پروژه: شش ماه
  • هدف پروژه: بهینه سازی سئوی سایت
سایت موسسه ایران ترکیه
سئوی سایت موسسه ایران ترکیهه

موسسه ایران ترکیه کار خود را از سال ۱۳۸۷ شروع کرده است و در این مدت با شعار “خدمات حرفه ای به متقاضیان حرفه ای” خدمات متفاوتی را به متقاضیان در حوزه های مختلف مهاجرت، آموزش زبان و راهکارهای سرمایه گذاری در کشورهای مختلف ارائه داده است. این موسسه موفق شد در سال ۱۳۹۶ دفتر خود را در آنکارا تاسیس کند تا بتواند خدمات بهتری را به مشتریان ارائه نماید. مدیران این مجموعه با ایجاد فضای صمیمی میان کارمندان سعی کرده اند با تقویت روابط داخلی کارمندان، اثر متقابل آن را به مشتریان این موسسه القا کنند تا حس دلسوزی و همدوستی میان کارمندان به مشتریان نیز انتقال داده شود و متقاضیان بهترین نتیجه را از این موسسه به یادگار داشته باشند.

شرح مختصر پروژه:

سایت موسسه ایران ترکیه، یک سایت جدید و تازه طراحی شده بود. در ایتدا نسبت به اقدامات سئوی تکنیکال اقدامات لازم انجام شد و بعد از آن بر روی سئوی داخلی و خارجی فعالیت های مورد نظر صورت پذیرفت.

تعدادی از نتایج سئوی به دست آمده پروژه موسسه ایران ترکیه

آزمون یوس
کلمه کلیدی: آزمون یوس
آزمون یوس ترکیه
کلمه کلیدی: آزمون یوس ترکیه
مشاور مهاجرت به ترکیه
کلمه کلیدی: مشاور مهاجرت به ترکیه
وکیل مهاجرتی ترکیه
کلمه کلیدی: وکیل مهاجرتی ترکیه