سرویس اجرای پروژه طراحی سایت در اختیار این سایت قرار گرفته است

  • خدمت ارائه شده: انجام پروژه طراحی سایت
  • وضعیت پروژه: پایان یافته
  • مدت پروژه: ۴۵ روز
  • هدف پروژه: طراحی سایت
سایت دیوار سبز هوشمند
سئو سایت دیوار سبز هوشمند

درباره سایت دیوار سبز هوشمند: شرکت HIGREENWALL  که در حال حاضر دفتر مرکزی آن در شهر تورنتو کانادا میباشد, بعنوان تنها شرکت ایرانی مخترع جدیدترین تکنولوژی اجرای دیوارسبز با سیستم هوشمند انحصاری با ثبت پتنت جهانی به شماره CT/1B2020/052491 میباشد .این شرکت از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را بصورت تخصصی در زمینه طراحی و اجرای دیوارسبز آغاز و تاکنون بیش از ۱۰۰ پروژه موفق دیوارسبز بر روی نمای خارجی و داخل ساختمان مطابق با اقلیم و نوع گونه های گیاهی متداول در ایران در سراسر کشور اجرا نموده است .سیستم دیوار سبز HIGREENWALL به گونه ای هوشمند عمل میکند که با حداقل نیاز به وارسی,هیچ نیازی به نگهداری روزانه و یا هفته ای چند نوبت ( مانند خیلی ازسیستم های دیوارسبز معمولی ) ندارد و خود سیستم بطور اتوماتیک آبیاری و  تغذیه گیاهان را انجام میدهد.

شرح مختصر پروژه:

سایت دیوار سبز هوشمند، یک سایت جدید بود. در ابتدای پروژه نسبت به طراحی این سایت اقدام شد. سپس بر سئو این سایت اقدامات لازم انجام گرفت.