سرویس اجرای پروژه طراحی سایت در اختیار این سایت قرار گرفته است

  • خدمت ارائه شده: انجام پروژه طراحی سایت
  • وضعیت پروژه: پایان یافته
  • مدت پروژه: پایان یافته
  • هدف پروژه: طراحی سایت
سایت مجید رجبی
سئوی سایت مجید رجبی

درباره سایت مجید رجبی: سایت مجید رجبی در رابطه با حوزه سئو فعالیت می کند. مجید رجبی سابقه همکاری با مجموعه های بزرگی را در زمینه سئو داشته است. در این سایت علاوه بر ارائه دوره های آموزشی در رابطه با سئو، مطالب مفیدی در رابطه با موضوعاتی مانند ارائه انواع ابزارهای مورد استفاده در سئوی سایت، مفاهیم ابتدایی سئو و… نیز ارائه شده است.

شرح مختصر پروژه:

طراحی سایت مجید رجبی توسط این سایت انجام شد. در مرحله بعد اقدامات لازم جهت سئوی سایت انجام گرفت.